Prof. Ivars Kalviņš
Inovācija vai inovatīvā darbība
Tas ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Pasaulē nav vienotas inovāciju jēdziena pielietošanas un vienotas ideoloģijas. Tai pašā laikā visai izplatīta ir pamatnostādne, ka straujākā attīstība būs vērojama tikai tajās valstīs, kur inovācijas būs viena no svarīgākajām politiskajām un ekonomiskajām prioritātēm.

Prof. Ivars Kalviņš
aizvērt

Kā kļūt par biedru?

Latina var iestāties ikviens Latvijas vai citas valsts iedzīvotājs, kurš ir izteicis vēlēšanos kļūt par šīs biedrības biedru un ir iesniedzis rakstisku iesniegumu. Biedrībā kā kolektīvie biedri var iestāties arī uzņēmumi, valsts un pašvaldību institūcijas. Lēmumu par biedra uzņēmšanu Latina pieņem valde. Pieteicējam ir iespēja piedalīties valdes sēdē, kurā tiek izsktīts jautājums par uzņemšanu šajā biedrībā.