Prof. Ivars Kalviņš
Inovācija vai inovatīvā darbība
Tas ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Pasaulē nav vienotas inovāciju jēdziena pielietošanas un vienotas ideoloģijas. Tai pašā laikā visai izplatīta ir pamatnostādne, ka straujākā attīstība būs vērojama tikai tajās valstīs, kur inovācijas būs viena no svarīgākajām politiskajām un ekonomiskajām prioritātēm.

Prof. Ivars Kalviņš
aizvērt

Ekspertu diskusija „Ilgtspējīga mobilitāte: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana autotransportā” 2012. gada 11. jūnijā plkst. 15:30 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, 101.telpa)

Atgriezties pie pasākumiem
11. jūnijs, 2012