Prof. Ivars Kalviņš
Inovācija vai inovatīvā darbība
Tas ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Pasaulē nav vienotas inovāciju jēdziena pielietošanas un vienotas ideoloģijas. Tai pašā laikā visai izplatīta ir pamatnostādne, ka straujākā attīstība būs vērojama tikai tajās valstīs, kur inovācijas būs viena no svarīgākajām politiskajām un ekonomiskajām prioritātēm.

Prof. Ivars Kalviņš
aizvērt

Kontakti


Latvijas Inovatoru apvienība
Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Reģ. nr.: 40008148171

Tālrunis: +371 67014801
Fakss: +371 67550338


Banka: NORDEA bank Finland PLC, Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEA LV 22
Konts: LV82NDEA0000082502814