Prof. Ivars Kalviņš
Inovācija vai inovatīvā darbība
Tas ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Pasaulē nav vienotas inovāciju jēdziena pielietošanas un vienotas ideoloģijas. Tai pašā laikā visai izplatīta ir pamatnostādne, ka straujākā attīstība būs vērojama tikai tajās valstīs, kur inovācijas būs viena no svarīgākajām politiskajām un ekonomiskajām prioritātēm.

Prof. Ivars Kalviņš
aizvērt

Valdes locekļi

Ivars Kalviņš
Valdes priekšsēdētājs
kalvins@osi.lv

 

Andris Nātriņš
Valdes loceklis
andris.natrins@gmail.com

 

Juris Ekmanis
Valdes loceklis
ekmanis@lza.lv

 

Andris Šternbergs
Valdes loceklis
stern@latnet.lv

 

Jānis Stabulnieks
Valdes loceklis
ltc@latnet.lv